Vårmönstring 2014


CAOS möter djurens konung

Årets vårmönstring gick till Gårdsjö Älgpark. Efter kaffedrickande var det så dags att hitta en plats på någon släpvagn för att åka ut i ”älghägnen”.

Älgarna i parken, både de som var några dagar gamla och de äldre, är någon stans mitt mellan vilda och tama. De låter sig klappas om man håller sig till de ställen som de gillar annars så kan det gå illa. De visade sig att älgarnas tilltro till skötarna är mycket stor, ja till och med så stor att de gärna gav sina skötare en smaskig kyss. Vi som var med fick en underhållande presentation av älgarna samtidigt och information om hur skötarna var tillsammans med djuren för att de skulle accepteras. Årets horn håller på att växa ut, så det kändes lite konstigt att klappa på hornen som var ganska så små och mjuka.

Efter avslutat besök for vi vidare till den väntande lunchbuffén so serverades på Fallets Golfklubb.

Text: Bengt Forsberg
Bilder:Anders Kelemen och Bengt Forsberg och Anders Kelemen