Träffar


Evenemangskalender för CAOS 2018

Samling är alltid 18:00 om ingen annan tid anges. Avfärd är 18:15

Ny kalender presenteras efter årsmötet.

DatumVart far viUtgår frånAnsvarigFöranmälan
27/2 CAOS årsmöte
Kl 19:00
AROS Motorveteraners
Klubbstuga ...Läs mer
5/5Vårmönstring
Mer info kommer.

 

Kontakter

Bengt Fpresident@corvettearos.com mobil 0709 - 52 50 30
Håkansekreterare@corvettearos.com mobil 0702 - 44 08 91
Andersledamot1@corvettearos.com mobil 0706 - 69 00 95
Åkeledamot2@corvettearos.com mobil 0705 - 87 31 09
Helénkassor@corvettearos.com mobil 0706 - 54 50 95
Bengt Lbengt.o.lindblom@gmail.commobil 070-5354373
Jannesuppleant2@corvettearos.commobil 0736 - 8 50 373
Ralfvalberedning1@corvettearos.commobil 0703 - 26 52 12
Ove Kvalberedning2@corvettearos.commobil 0705 - 57 93 30

Samlingsplatser:
V = Vallby friluftsmuseum
H = Hälla Pizza Hut parkeringen